$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=home

$show=home$Over Solut

Solut, strategische groeipartner en expert in personeelszaken van A tot Z op maat van KMO’s. From Hire to Fire: Rekrutering & Assessment, Sociale Audit en Personeelsadvies, Personeelsadministratie en Payroll, Team- & Management Coaching, Interim HR management, Opleiding & Advies en Individuele Loopbaanbegeleiding. Solut ontzorgt je van de personeelstaken, om tijd en geld te besparen, met gemotiveerde werknemers.

[DIENSTEN]_$type=three$m=0$h=200$rm=0$l=1$c=9$sn=0$p=1$show=home

[TEAMLEDEN]_$type=carousel$h=150$cls=6$c=12$show=home

$type=three$m=0$c=3$rm=1$show=home

KMO Portefeuille - Opleiding & Advies

Solut is een geregistreerd dienstverlener
voor het domein Advies en Opleiding.
LET OP!!!  De tussenkomst wijzigt vanaf 01/12/2019


Subsidies voor Advies

Betreffende het Advies omvat dit onder andere éénmalige adviezen die u wenst aangaande specifieke situaties, vragen, problemen en opportuniteiten. Uw algemene, financiële en personeelsadministratie ondergaat een volledige audit, waarbij een kosten- en werkproces-analyse wordt uitgevoerd. Hieruit volgt een implementatievoorstel van vernieuwende, efficiënte structuren, werkprocessen en kostenbesparende maatregelen, welke door ons schriftelijke en conform een voorafgaandelijk bepaald stappenplan worden voorgesteld.


Wij kunnen u als ondernemer bijstaan voor de uitwerking van o.a. volgende situaties:
 • Project rond tijd- en kostenbesparingsmaatregelen
 • Project rond efficiënte en gestructureerde tewerkstelling
 • Project rond bedrijfsdemografie en gevolgen voor de toekomstige personeelsbezetting
 • HR-project rond efficiënte rapportering op alle bedrijfsniveaus
 • Coördinatie en opzet van een stramien voor rekruteringsprocedures
 • Audit omtrent samenwerking en communicatiestructuur binnen het bedrijf
 • Project rond het opstellen van functieprofielen voor een onderneming, met nadruk op profielen
 • Project rond het opstellen van een nieuw compensation & benefit-plan
 • HR-project rond team-working
 • Audit en advies inzake huidig bedrijfsklimaat met een voorstel van een veranderingstraject bij een bedrijf
 • Project rond personeelsrotatie en een optimale personeelsbezetting
 • Personeelstevredenheidsonderzoek bij een bedrijf, mits een analyse, verwerking van de resultaten en een conclusie voor de onderneming volgt 
 • Werkklimaatverbetering m.b.t. de fusie van 2 bedrijven
 • HR-project rond het implementeren van functieanalyses en functiebeschrijvingen
 • Onderzoek en verbetering van het bedrijfsklimaat
 • HR-advies inzake herstructurering en HRM
 • Strategisch bedrijfsadvies
 • ….

Essentieel in een succesvol project is ongetwijfeld de uitwerking van het volledige implementatievoorstel. Het is belangrijk aan elk van de stappen de nodige aandacht te schenken en rekening te houden met de impact van veranderingen op alle relevante partijen.

In elk van bovenstaande stappen staan wij u bij als adviesverlener en behartigen wij uw wensen en belangen in het gehele proces. Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht.

>> Contacteer ons voor concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille <<Subsidies voor Opleidingen

Betreffende Opleidingen omvat dit onder andere opleidingen die u wenst aangaande de algemene, financiële en personeelsadministratie, alsook om inzicht te krijgen in menselijke interacties en teamwork, alsook om zelfinzicht op te doen in het kader van tijd- en kosten besparende maatregelen.
Wij kunnen u als ondernemer bijstaan voor diverse opleidingen van o.a.:

1.Team-Coaching & Training:
Teams functioneren beter als zij blijvend leren en zich blijven ontwikkelen. Als teams en teamleden goede prestaties leveren voegen zij waarde toe aan de organisatie. TEAMontwikkeling zorgt dat medewerkers meer voor elkaar krijgen in minder tijd.

2. Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk Leiderschap geeft meer inzicht in jezelf en in anderen, meer zelf verantwoordelijkheid, biedt handvatten en praktische oplossingen. Het is het ontwikkelen van een basishouding die van nature bij je past.

3. Leidinggeven in de praktijk

4. Communicatie
Kritiek van sommige mensen op bepaalde afdelingen; Brengen van slecht nieuws/op een opbouwende manier kritiek uiten; Algemeen een positieve respons naar iedereen; Mensen aanspreken op hun gedrag naar andere mensen; Evalueren van personeel; Kritiek geven en zelf kritiek krijgen; Spreken voor een groep; Overtuigen

5. Motiveren en ondersteunen van medewerkers
Het personeel aansturen en motiveren; Zelfmotivatie: een opdracht geven waar ik zelf niet helemaal achtersta maar wat moet gebeuren door hoger management; Tools en/of tips om mensen te motiveren of gemotiveerd te houden beter inzicht in motivatietheorieën; Aanscherpen van gesprekstechnieken; Omgaan met weerstand

6. Productiviteit verhogen
Het juiste, consequente leiderschap kan de productiviteit van uw mensen verhogen. Op zijn oorspronkelijke niveau gaat leiderschap er om je mensen emotioneel te begrijpen. In zijn boek 'The New Leaders' zegt Daniel Goleman dat emotionele intelligentie kritisch is voor het succes van een leider. Emotionele intelligentie houdt in slim om te gaan met emoties en empathie te gebruiken om werknemers te bemachtigen en te betrekken. Leadership Training dat emotionele intelligentie bevat, kan deze emotionele vaardigheden van managers en leiders verbeteren. 

7. Betrokkenheid & Loyaliteit
We willen allemaal weten hoe we in onze rollen vorderen, lof ontvangen wanneer het wel verdiend is en constructief kunnen terugkoppelen. In feite ontvangen 43% van de zeer verloven medewerkers minstens één keer per week feedback in vergelijking met slechts 18% van de mensen met een lage betrokkenheid. Terugkoppeling is een vaardigheid van succesvolle leiders. Door Leadership Training kan je effectieve manieren leren om feedback te geven om het vaardigheidsniveau van uw mensen te motiveren en te verhogen.

8. Verschillen in leiderschapsstijlen

9. Beslissingen nemen

10. Gespreks- & vergadertechnieken

11. Strategisch bedrijfsadvies

12.En elke andere training op maat


>> Contacteer ons voor concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille <<


Hoeveel subsidie kan u ontvangen?

LET OP!!!  De tussenkomst wijzigt vanaf 01/12/2019

Deze subsidiemaatregel kan u een tussenkomst van 40% of 30% van uw factuur toekennen voor de uitwerking van onze adviezen en voor het volgen van opleiding, met een maximumbedrag (steunplafond) ten belope van 10.000 €/jaar of 15.000 €/jaar. Kleine ondernemingen sparen jaarlijks 10.000 euro uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot 15.000 euro.

De criteria ter bepaling van een kleine of middelgrote onderneming zijn het aantal werknemers (VTE) en de omzet of het balanstotaal (zie tabel hieronder).

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap Ondernemen.

Concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille?  >> Contacteer Solut


Hieronder vindt u onze certificaten:

Ons registratienummer voor opleidingen is DV.O219567
Ons registratienummer voor advies is DV.A219670

Indien u met ons samenwerkt voor het opmaken, opvolgen en uitwerken van advies en voor het volgen van opleidingen kan u op basis van onze registratie uw aanvraag doen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voor alle overige vragen kan u terecht op de hieronder vermelde site:
http://www.vlaio.be/artikel/faq-veel-gestelde-vragen

>> Contacteer Solut >> voor concrete vragen omtrent de KMO-portefeuilleErvaringsvereisten van de trainers en adviesverleners


• MIREILLE VANDEVORST

Trainer-coach: Leiderschap, Coach, Team, Ontwikkelingsgerichte coaching, Change management

Opleidingen: MBTI®-gecertificeerd; Kerntalenten Analyst, Professional coach, Communicatietrainingen, Project Management, Master Facilitator, Bedrijfsbeleid en organisatie, Financial Management

Professionele ervaring: Sinds 2005: trainer-coach; Consultant zowel in productieomgeving als in ondersteunende diensten: value-added implementaties; Personal coach van managers

Taalvaardigheid: Moedertaal Nederlands; Traint in het NL en EN en coacht in het NL, EN, FR• MICHEL PIETTE

Opleidingen: Bachelor Rechtspraktijk aan de school voor rechtswetenschappen te Antwerpen, Tal van HR- en mensgerichte opleidingen, Continue bijscholing sociale wetgeving en payroll, Sociaal en personeelsconsultent te Syntra Hasselt

Professionele ervaring: Sinds 1988: HR Payroll Verantwoordelijke, HR Adviseur & begeleider Personeelszaken binnen diverse sectoren, Adviesverlener voor personeelsszaken binnen KMO’s, Begeleider met juridisch advies bij personeelsbetwistingen, doorlichting en begeleiding steunmaatregelen, HR-Auditor, Begeleider bij Sociale Audits en sociale controle, Coördinator en lesgever inzake sociale wetgeving, sociaal statuut, management, lokale en sociale economie, Sociaal rechter arbeidsrechtbank Tongeren

Taalvaardigheid: Moedertaal Nederlands• THERESE DERWAEL

Opleidingen: Postuniversitaire opleiding HR-EHSAL, Secretariaatsmanagement Moderne Talen, Erasmusproject aan het Cambridgeshire College of Arts and Technology te Cambridge (U.K.)

Professionele ervaring: Sinds 1988: HR Adviseur & begeleider Personeelszaken binnen diverse sectoren, Adviesverlener voor personeelsszaken binnen KMO’s, Sociaal Overleg, doorlichting en begeleiding steunmaatregelen, HR-Auditor, Begeleider bij Sociale Audits en sociale controle, Afstemming van loon- en arbeidsvoorwaarden inzake fusies en overnames

Taalvaardigheid: Moedertaal Nederlands; Adviesverlening in het NL, EN, FR• PIERRE SWARTENBROEKX

Opleidingen: Licentiaat Bedrijfspsychologie KUL, Veiligheidschef Niveau II-Preventieadviseur, Ecole Technique Supérieur Charleroi, HR Management & Change Management UAMS, Targeted Selection DDI London

Professionele ervaring: Sinds 1984: HR Adviseur & begeleider Personeelszaken binnen diverse sectoren, Adviesverlener voor personeelszaken binnen KMO’s, Sociaal Overleg, doorlichting en begeleiding steunmaatregelen, HR-Auditor, Begeleider bij Sociale Audits en sociale controle, Afstemming van loon- en arbeidsvoorwaarden inzake fusies en overnames; Recrutering & Selectie; HR Manager

Taalvaardigheid: Moedertaal Nederlands; Adviesverlening in het NL, EN, FR• KATTY MELON

Opleidingen:
Psychologie, Rechtspraktijken, Personeelsbeheer, Vertrouwenspersoon

Professionele ervaring: Sinds 1995: HR Adviseur & begeleider Personeelszaken binnen diverse sectoren, Adviesverlener voor personeelszaken binnen KMO’s, Recrutering & Selectie, LoopbaanCoach, Assessor

Taalvaardigheid: Moedertaal Nederlands; Adviesverlening in het NL. LIEVE DELSAER

OpleidingenTEW, Sociaal Recht, Personeelsbeheer

Professionele ervaringSinds 1994: Dossierbeheerder, HR Manager, Begeleider bij Sociale Audits, Afstemming van loon- en arbeidsvoorwaarden, Recrutering & Selectie
Taalvaardigheid: Moedertaal Nederlands; Adviesverlening in het NL, FR, EN


>> Contacteer Solut >> voor concrete vragen omtrent de Advies en Opleiding

$type=two$show=/p/q-a.html$au=0$cm=0$l=1$c=9$p=1

$type=two$m=0$l=1$c=2$p=0$show=/p/QuickScan.html

$type=two$show=/p/blog.html$au=0$cm=0$l=1$c=9$p=1

$type=three$m=0$h=200$rm=0$l=1$c=9$p=1$show=/p/wie-is-wie.html

$type=blogging$m=0$rm=0$l=0$show=/p/over-ons.html

$type=list$m=0$c=20$p=1$show=/p/faq.html

$type=three$c=18$meta=0$rm=0$p=1$show=/p/referenties.html

$type=two$m=0$l=1$c=2$p=0$show=/p/subsidies.html

$type=grid$m=0$sn=0$rm=0$l=1$c=9$p=1$show=/p/diensten.html

$type=three$au=0$cm=0$l=1$c=9$p=1$show=/p/nieuws.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/quickscan.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/kmo-portefeuille.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/contact.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/agenda.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/faq.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/over-ons.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=post

Naam

Audit,2,blog,87,Diensten,9,faq,12,in de kijker,94,nieuws,125,nieuwsbrief,92,Openstaande vacatures,10,q&a,3,referenties,67,slider,10,subsidies,3,team,7,Top kandidaten,4,
ltr
item
Solut Passion for HR: KMO Portefeuille - Opleiding & Advies
KMO Portefeuille - Opleiding & Advies
https://2.bp.blogspot.com/-KDWT_jhYPiw/W8hCkwhTk7I/AAAAAAAAJtA/APD_4-sEhZA9n0e59_7JgLk9FCLpOHWdACLcBGAs/s640/Erkend.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-KDWT_jhYPiw/W8hCkwhTk7I/AAAAAAAAJtA/APD_4-sEhZA9n0e59_7JgLk9FCLpOHWdACLcBGAs/s72-c/Erkend.jpg
Solut Passion for HR
https://www.solut-hr.be/2018/04/kmo-portefeuille-opleiding-advies.html
https://www.solut-hr.be/
https://www.solut-hr.be/
https://www.solut-hr.be/2018/04/kmo-portefeuille-opleiding-advies.html
true
1717154096694814607
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Ontdek meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA'S UPDATES Ontdek alles VOOR U AANBEVOLEN Rubriek Archief SEARCH ALLE UPDATES Geen zoekresultaten Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy