KMO-Portefeuille

KMO-Portefeuille

Solut is een erkend dienstverlener voor het domein Advies en Opleiding.

Hieronder vindt u onze erkenningscertificaten:

Ons registratienummer voor opleidingen is DV.O219567
Ons registratienummer voor advise is DV.A219670

Indien u met ons samenwerkt voor het opmaken, opvolgen en uitwerken van advies en voor het volgen van opleidingen kan u op basis van onze erkenning uw aanvraag doen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille?
Contacteer Solut >>

 

Hoeveel subsidie kan u ontvangen?

Deze subsidiemaatregel kan u een tussenkomst van 40% of 30% van uw factuur toekennen voor de uitwerking van onze adviezen en voor het volgen van opleiding, met een maximumbedrag (steunplafond) ten belope van 10.000 €/jaar of 15.000 €/jaar.  Kleine ondernemingen sparen jaarlijks 10.000 euro uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot 15.000 euro.

De criteria ter bepaling van een kleine of middelgrote onderneming zijn het aantal werknemers (VTE) en de omzet of het balanstotaal (zie tabel hieronder).

 

werknemers

omzet

 

balanstotaal

kleine ondernemingen

< 50 VTE

<= 10.000.000 euro

of

<= 10.000.000 euro

middelgrote ondernemingen

< 250 VTE

<= 50.000.000 euro

of

<= 43.000.000 euro

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap ondernemen: http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

 

Concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille?
Contacteer Solut >>

 

Subsidies voor Advies

Betreffende het Advies omvat dit onder andere éénmalige adviezen die u wenst aangaande specifieke situaties, vragen, problemen en opportuniteiten.  Uw algemene, financiële en personeelsadministratie doorgaat een volledige audit, waarbij een kosten- en werkproces-analyse wordt uitgevoerd.  Hieruit volgt een implementatie voorstel van vernieuwende, efficiënte structuren, werkprocessen en kostenbesparende maatregelen, welke door ons schriftelijke en conform een voorafgaandelijk bepaald stappenplan worden voorgesteld. 

Wij kunnen u als ondernemer bijstaan voor de uitwerking van o.a. volgende situaties:

 • Project rond tijd- en kostenbesparingsmaatregelen
 • Project rond efficiënte en gestructureerde tewerkstelling
 • Project rond bedrijfsdemografie en gevolgen voor de toekomstige personeelsbezetting
 • HR-project rond efficiënte rapportering op alle bedrijfsniveaus
 • Coördinatie en opzet van een stramien voor rekruteringsprocedures
 • Audit omtrent samenwerking en communicatiestructuur binnen het bedrijf
 • Project rond het opstellen van functieprofielen voor een onderneming, met nadruk op profielen
 • Project rond het opstellen van een nieuw compensation & benefits-plan
 • HR-project rond team-working
 • Audit en advies inzake huidig bedrijfsklimaat met een voorstel van een veranderingstraject bij een bedrijf
 • Project rond personeelsrotatie en een optimale personeelsbezetting
 • Personeelstevredenheidsonderzoek bij een bedrijf, mits een analyse, verwerking van de resultaten en een conclusie voor de onderneming volgt 
 • Werkklimaatsverbetering mbt. de fusie van 2 bedrijven
 • HR-project rond het implementeren van functieanalyses en functiebeschrijvingen
 • Onderzoek en verbetering van het bedrijfsklimaat
 • HR-advies inzake herstructurering en HRM
 • ….

Essentieel in een succesvol project is ongetwijfeld de uitwerking van het volledige implementatievoorstel.  Het is belangrijk aan elk van de stappen de nodige aandacht te schenken en rekening te houden met de impact van veranderingen op alle relevante partijen.

In elk van bovenstaande stappen staan wij u bij als adviesverlener en behartigen wij uw wensen en belangen in het gehele proces. Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht. 

 

Concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille?
Contacteer Solut >>

 

Subsidies voor Opleidingen

Betreffende Opleidingen omvat dit onder andere opleidingen die u wenst aangaande de algemene, financiële en personeelsadministratie, alsook om inzicht te krijgen in menselijke interacties en teamwork, alsook om zelfinzicht op te doen in het kader van tijd- en kosten besparende maatregelen. 

Voor alle overige vragen kan u terecht op de hieronder vermelde site:
http://www.vlaio.be/artikel/faq-veel-gestelde-vragen


Concrete vragen omtrent de KMO-portefeuille?
Contacteer Solut >>

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x